ΦΩΤΟ ΟΜΑΔΑ

Συνεταιρισμός φωτογράφων και βιντεοληπτών. Από το 1997 καλύπτουμε ορκωμοσίες αποφοίτων

Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος Φιλολογίας

Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος Φιλολογίας. Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας εδώ http://www.fotomada.gr/events/view/284

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

11 Νοεμβρίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων ΑΠΘ, τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας εδώ http://fotomada.gr/events/view/285

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

11 Νοεμβρίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων ΑΠΘ, τμήματος Ψυχολογίας

Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος Ψυχολογίας. Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας εδώ http://fotomada.gr/events/view/287

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

10 Νοεμβρίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων ΑΠΘ, τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας εδώ http://fotomada.gr/events/view/280

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

10 Νοεμβρίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων ΑΠΘ, τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας εδώ http://fotomada.gr/events/view/281

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

10 Νοεμβρίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων ΑΠΘ, τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

‎Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας εδώ http://fotomada.gr/events/view/282

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

10 Νοεμβρίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων ΑΠΘ, τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας εδώ http://fotomada.gr/events/view/283

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

9 Νοεμβρίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων ΑΠΘ, τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

9 Νοεμβρίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων ΑΠΘ, τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας . Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας εδώ http://fotomada.gr/events/view/277

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

9 Νοεμβρίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων ΑΠΘ, τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής .

9 Νοεμβρίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων ΑΠΘ, τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής . Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας εδώ http://fotomada.gr/events/view/278

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

9 Νοεμβρίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων τμήματος Αρχιτεκτόνων

Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος Αρχιτεκτόνων . Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας εδώ
http://fotomada.gr/events/view/279

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

3 Νοεμβρίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας εδώ
http://fotomada.gr/events/view/275

 

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

2 Νοεμβρίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας εδώ http://fotomada.gr/events/view/273

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

2 Νοεμβρίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων τμήματος Γεωπονίας.

Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος Γεωπονίας. Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας εδώ http://fotomada.gr/events/view/274

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

1 Νοεμβρίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας εδώ
http://fotomada.gr/events/view/271

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

1 Νοεμβρίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες).

Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες). Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας εδώ http://fotomada.gr/events/view/272

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

21 Οκτωβρίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας εδώ http://fotomada.gr/events/view/269

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

21 Οκτωβρίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων τμήματος Νομικής.

Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος Νομικής. Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας εδώ http://fotomada.gr/events/view/270

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

20 Οκτωβρίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων τμήματος Μουσικών Σπουδών.

Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος Μουσικών Σπουδών. Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας εδώ http://fotomada.gr/events/view/266

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

20 Οκτωβρίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων τμήματος Ιατρικής.

Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος Ιατρικής. Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας εδώ http://fotomada.gr/events/view/267

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

20 Οκτωβρίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

‎Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας εδώ http://fotomada.gr/events/view/268

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

28 Σεπτεμβρίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας εδώ http://fotomada.gr/events/view/258
http://www.youtube.com/watch?v=FLXyoDTVc9s

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

27 Σεπτεμβρίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων τμήματος Νομικής.

‎27 Σεπτεμβρίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων τμήματος Νομικής. Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος Νομικής. Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας εδώ http://fotomada.gr/events/view/257 

http://www.youtube.com/watch?v=8xzNcjOebyw

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

28 Ιουλίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων τμήματος Ιατρικής

Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος  Ιατρικής

Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας  εδώ

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

27 Ιουλίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων τμήματος Οδοντιατρικής

Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος  Οδοντιατρικής

Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας  εδώ

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

26 Ιουλίου 2010: Ορκωμοσία αποφοίτων τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Η Φώτο Ομάδα κάλυψε με φωτογραφίες και βίντεο την Ορκωμοσία αποφοίτων του τμήματος  Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Δείτε, επιλέξτε και παραγγείλετε τις φωτογραφίες σας  εδώ

Filed under: Ορκωμοσίες ΑΠΘ

FOTOTWITTER

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.